Goed voor het milieu!

We horen de laatste tijd steeds vaker in het nieuws, dat het milieu door de mensheid aanzienlijk wordt aangetast. Niet iedereen is het hier mee eens. Sommigen vinden dat dit onderwerp overdreven wordt. Alhoewel we niet met zekerheid kunnen zeggen met welke snelheid en in welke mate de moderne technologie een negatieve invloed op het milieu heeft, staat in ieder geval vast, dat het steeds maar weggooien en vernietigen van allerlei producten nooit goed kan zijn. 

 

 

 

 

 

 

De consument, maar vooral ook de retailer, kan er wat van als het om het vernietigen van producten gaat. Vaak zijn internetretouren met een klein krasje, deukje, barstje of waarvan de verpakking is beschadigd, ook al is hij technisch in uitstekende staat, een doorn in het oog. Deze producten liggen in het magazijn te verstoffen om uiteindelijk vernietigd te worden. 

Niet alleen het weggooien van producten is een zware belasting voor het milieu. Ook de productie ervan, waar verschillende grondstoffen voor nodig zijn. Deze worden onder zeer slechte en schadelijke omstandigheden uit mijnen gehaald. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tin of kobalt wat voor oplaadbare batterijen nodig is. Denk verder aan de giftige stoffen die hierbij worden gebruikt en de vervuiling van wateren en landbouw hierdoor. De wetenschap dat er wereldwijd jaarlijks wel 2 miljard mobiele apparaten worden geproduceerd, maakt de omvang van het probleem wel duidelijk. 

koop tweedekans duurzaam milieuvriendelijk

Gelukkig zijn er bedrijven die internetretouren en gebruikte producten inkopen, controleren, zonodig opknappen, testen en weer verkopen. Deze producten krijgen dus een tweedekans. Hiermee zorgen zij ervoor dat eerder gebruikte grondstoffen worden hergebruikt en dat er minder afval in het milieu terecht komt. Ook worden de verpakkingsdozen vaak hergebruikt. Door een tweedekans product te kopen draag ook jij een steentje bij aan een duurzamere wereld. Koop daarom duurzaam, koop tweedekans!

Veel gestelde vragen

Wat is een tweedekans product?

Een tweedekans product, is een gebruikt, een geretourneerd of uit een restpartij afkomstig product, dat gecontroleerd, gerenoveerd, schoongemaakt, getest en weer verkoopklaar is gemaakt. 

Wat is een restpartij?

Een restpartij is een overschot aan artikelen, dat tijdens verschillende momenten van de goederenstroom tussen de producent en aanbieder kan voorkomen.